Информация за услуга

 • Режим:
  • 455 Регистриране на марка

   Марката се регистрира след извършване на формална експертиза и експертиза по същество. Правото върху марка е изключително право и се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за марките и географските означения - чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1