Информация за услуга

 • Услуга:
  • 446 Метрологична експертиза на средствата за измерване

   Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба.
 • На основание на:
  • Закона за измерванията - чл. 57
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1