Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 446 Метрологична експертиза на средствата за измерване

   Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба.
 • На основание на:
  • Закона за измерванията - чл. 57
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главна дирекция "Мерки иизмервателни уреди"
 • Срок за предоставяне:
  • В срок от 7 дни от получаване на искането се определят служители и срок за извършване на метрологичната експертиза.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Пет години.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председателят на Българския институт по метрология
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Обжалването на услугата е пред съответния административен съд, по реда на АПК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14 дневен срок.

 • Ограничения и условности:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор Сливен
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр.Сливен, кв. “Индустриален”, ул. “Родопи” № 6, П.К. № 66, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)667658
Адрес на електронна поща: s.dobrev@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел „Правни дейности и канцелария“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
Факс: (02)9702 777
Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. ”Панорама” № 2, п.к. № 42
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)66-46-36
Адрес на електронна поща: i.mihaylova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч 5500, ул. ”Кубрат” № 10
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)60-31-67
Адрес на електронна поща: r.mitkova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. “Чумерна” № 1а
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)630404
Адрес на електронна поща: b.sheremetov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
Сектор Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен 9701, бул. “Велики Преслав” № 47, п.к. 1087
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)82 80 45
Адрес на електронна поща: s.petrova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Регионален отдел "Пловдив" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, Бул. "Санкт Петербург" № 67, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 0878 293 190
Адрес на електронна поща: t.babunov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Специализирана администрация/Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди"/Регионален отдел „Русе”/Звено Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. ”Бодра смяна” № 3, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 801 341, 0878 241 773
Адрес на електронна поща: vl.ivanov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО работи без обедна почивка.
Сектор Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин 3700, пл. „Бдинци“ 1
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)601 102
Адрес на електронна поща: b.borisov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
Регионален отдел "Стара Загора" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики” № 108, ет. 9, П. К. № 283, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 601 846
Адрес на електронна поща: s.ivanova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул."Стефан Стамболов" №11, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)885465
Адрес на електронна поща: b.mirchev@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Регионален отдел "Бургас" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ж. к. „Славейков”, ул. „Проф. Яким Якимов” № 25, П. К. № 13, п.к. 8010
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 860 149
Адрес на електронна поща: g.bukov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
Регионален отдел "Варна" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, кв. „Владиславово”, ул. „Мургаш” № 5, П. К. № 220, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 750 334
Адрес на електронна поща: yo.madzharov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
Регионален отдел "Русе" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Кап. Р. Николов” № 1, П. К. № 518, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 820 292
Адрес на електронна поща: i.stoyanov@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
Регионален отдел "Враца" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. „Генерал Леонов” № 95, І - ви етаж, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 647 537
Адрес на електронна поща: k.boneva@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
Регионален отдел Плевен - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, кв. „Сторгозия”, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 680 138
Адрес на електронна поща: m.martinova@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане