Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 446 Метрологична експертиза на средствата за измерване

   Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба.
 • На основание на:
  • Закона за измерванията - чл. 57
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • В срок от 7 дни от получаване на искането се определят служители и срок за извършване на метрологичната експертиза.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Правно-административни дейности и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Г. М. Димитров" 52 Б
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8700146
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, С обедна почивка от тридесет минути между 12:00 ч. и 13:00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане