Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2845 Прехвърляне на удостоверение за енергийни спестявания

   Всички лица, които притежават издадени удостоверения за енергийни спестявания могат да ги прехвърлят на задължени по Закона за енергийната ефективност лица за изпълнение на техните индивидуални цели
 • На основание на:
  • Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им - чл. 22, ал. 1
  • Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите - чл. 10, т. 1,2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1