Информация за услуга

 • Услуга:
  • 421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

   Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 16
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1