Информация за услуга

 • Услуга:
  • 415 Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

   Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт
 • На основание на:
  • Закон за железопътния транспорт - чл. 62, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1