Информация за услуга

 • Услуга:
  • 410 Издаване на удостоверение за платен данък при източника по Закон за корпоративното подоходно облагане

   Издаване на удостоверение за платен данък при източника по Закон за корпоративното подоходно облагане
 • На основание на:
  • Закон за корпоративното подоходно облагане - чл. 201, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1