Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2796 Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовир и съоръженията към него

   Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях по искане на собствениците въз основа на мотивирано становище на междуведомствен експертен съвет.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 190в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1