Информация за услуга

 • Режим:
  • 2723 Издаване на заповед, в която за проект за първоначална инвестиция е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект

   Услуга, предоставяна за целите на преотстъпване на корпоративен данък в случаите на производствена дейност в общини с ниво на безработица по-високо с 25 на сто от средното за страната.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за корпоративното подоходно облагане - чл. 189, т. 1, б. б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1