Информация за услуга

 • Режим:
  • 2722 Издаване на удостоверение за постъпване на заявление за сертифициране на съответен клас инвестиция.

   При подаване на заявление за издаване на съответния клас сертификат, се удостоверява надлежно подаденото заявление с цел информиране на съответните органи на централната и местната администрация.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите - чл. 11а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Да
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1