Информация за услуга

 • Режим:
  • 2721 Издаване на документ, установяващ извършени инвестиции, във връзка с процедура по предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване

   Българска агенция за инвестиции издава установителни документи, които се представят пред органите на Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи в допълнение на останалите изискуеми документи за получаване на виза за дългосрочно пребиваване или на разрешение за постоянно пребиваване чрез инвестиция. С издадените документи се установяват извършени инвестиции от чужденци на територията на страната.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Влизане, пребиваване и напускане на РБ от чужденци
  • На основание на:
   • Закон за чужденците в Република България - чл. 25, ал. 1, т. 6; чл. 25, ал. 1, т. 8; чл. 25, ал. 1, т. 17; чл. 25, ал. 2
   • Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България - чл. 39, ал. 8; чл. 39, ал. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Да
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1