Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2720 Издаване на документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект

   По искане на инвеститор или на съответен компетентен орган на местната или централната власт по повод прилагането на съответна насърчителна мярка се издава документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект.
 • На основание на:
  • Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) - чл. 11б, т. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1