Информация за услуга

 • Режим:
  • 2710 Издаване на сертификат за допълнителна закрила за лекарствен продукт или средство за растителна защита

   Издава се след извършване на експертиза по същество от Патентно ведомство и публикация.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 72к
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1