Информация за услуга

 • Режим:
  • 342 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности

   Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за цел аквакултури и свързаните с тях дейности чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността или за цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 2; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4