Информация за услуга

 • Услуга:
  • 340 Приемане на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" (включително по електронен път)

   Заявители на услугата са работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - чл. 2, ал. 1; чл. 6, ал. 1; чл. 8, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1