Информация за услуга

 • Услуга:
  • 337 Заверка на документи, подлежащи на легализация и използване в чужбина

   Заверка на документ, издаден от орган по приходите в Националната агенция за приходите, който подлежи на легализация пред Министерство на външните работи.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1