Информация за услуга

 • Режим:
  • 316 Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

   Чуждестранни физически лица, които не са граждани на държава член на Европейския съюз и нямат постоянно пребиваване в Република България, имат право да извършват дейност с нестопанска цел на територията на Република България чрез юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1