Информация за услуга

 • Режим:
  • 255 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за провеждане на клинично изпитване на медицински изделия

   Комисията оценява подадената документация и се произнася със становище за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за медицинските изделия - чл. 45, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1