Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 255 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за провеждане на клинично изпитване на медицински изделия

   Комисията оценява подадената документация и се произнася със становище за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за медицинските изделия - чл. 45, ал. 1
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисия по етика за многоцентрови изпитвания
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дневен срок от получаване на пълна документация
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Централна комисия по етика
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, ул. Дамян Груев № 8, п.к. 1303
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)8903555
  Адрес на електронна поща: bda@bda.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч. обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане