Информация за услуга

 • Режим:
  • 250 Издаване на разрешение за клинично изпитване на лекарствен продукт

   Издаване на разрешение за клинично изпитване на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 109, т. 2; чл. 119, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1