Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2365 Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и предаване на готови такива на български граждани в чужбина:• Лична карта• Паспорт• Свидетелство за управление на МПС

   Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и предаване на готови такива на български граждани в чужбина:• Лична карта• Паспорт• Свидетелство за управление на МПС
 • На основание на:
  • Правилник за издаването на български лични документи - чл. 21; чл. 24; чл. 34
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1