Информация за услуга

 • Режим:
  • 2280 Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

   Разрешението за износ на изделия и технологии с двойна употреба от територията на Република България може да е индивидуално, глобално или национарно генерално разрешение за износ и се издава от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от министъра на икономиката и индустрията.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 34, ал. 1
   • Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 32, ал. 1; чл. 33; чл. 35
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1