Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2259 Издаване на Удостоверение за енергийни спестявания

   Издаване на удостоверения за енергийни спестявания, с които се потвърждава изпълнението на поставени индивидуални цели за енергийни спестявания
 • На основание на:
  • Закон за енергийната ефективност - чл. 75, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1