Информация за услуга

 • Режим:
  • 2250 Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за хуманитарна помощ

   Разрешително за внос или износ на всяка пратка лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за хуманитарна помощ, се издава на физически и юридически лица, които могат да предоставят или получават хуманитарна помощ.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 47, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1