Информация за услуга

 • Режим:
  • 234 Регистриране на полезен модел

   Услугата дава възможност за придобиване на закрила върху регистриран полезен модел, считано от датата на подаване на заявката. Регистрацията удостоверява изключителното право на притежателя върху полезния модел.
   Изключителното право върху полезния модел включва правото на използване (производство, предлагане за продажба, търговия с предмета на полезния модел, включително внос и използване), забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя и правото на разпореждане с полезния модел.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели - чл. 73
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1