Информация за услуга

 • Услуга:
  • 19 Издаване на разпореждане за приемане или неприемане на злополука за трудова

   Заявители за услугата са осигурителят, предприятието ползвател, пострадалият или неговите наследници. Въз основа на документите в досието за злополуката и данните в информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ) териториалното поделение на НОИ издава разпореждане, с което декларираната злополука се приема или не се приема за трудова. Разпореждането се връчва на пострадалия или на неговите наследници и на осигурителя/предприятието ползвател.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 60, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1