Информация за услуга

 • Режим:
  • 1867 Издаване на разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

   Издаване на разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 73, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1