Информация за услуга

 • Режим:
  • 1801 Издаване на одобрение за съществена промяна в неинтервенционално проучване

   Издаване на одобрение за съществена промяна в неинтервенционално проучване
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 82, ал. 3; чл. 145
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1