Информация за услуга

 • Режим:
  • 1800 Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма

   Издаване на сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв или човешка плазма
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 70, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1