Информация за услуга

 • Режим:
  • 1799 Издаване на сертификат за освобождаване на партида на ваксина или на имунологичен лекарствен продукт, предназначени за имунизация

   Издаване на сертификат за освобождаване на партида на ваксина или на имунологичен лекарствен продукт, предназначени за имунизация
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 69, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1