Информация за услуга

 • Режим:
  • 1782 Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битови цели с отклонения от изискванията за определена зона на водоснабдяване

   Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битови цели с отклонения от изискванията за определена зона на водоснабдяване
 • На основание на:
  • Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - §. 6, във връзка с; чл. 11, ал. 1; чл. 11, ал. 2; чл. 11, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1