Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1778 Удостоверяване с Apostille, заверка и легализация на документи, преводи и други книжа

   Формална процедура за удостоверяване истинността на подписа, на качеството, в което е действало лицето, и при необходимост - достоверността на печата, при документи, предназначени за ползване в държава, различна от държавата на произход на документа
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 1
  • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1