Информация за услуга

 • Режим:
  • 1740 Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на железопътните превозни средства

   Поддържането на железопътни превозни средства може да се извършва само от лица, които са получили сертификат от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в качеството ? на Национален орган по безопасност в железопътния транспорт.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 46, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1