Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1738 Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

   Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт
 • На основание на:
  • Закон за железопътния транспорт - чл. 7, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1