Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1738 Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

   Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт
 • На основание на:
  • Закон за железопътния транспорт - чл. 7, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочна
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София град
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Железопътна инспекция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)9876769
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане