Информация за услуга

 • Режим:
  • 1659 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

   Изпълнителна агенция "Медицински надзор" издава удостоверения на регистрирани лечебни заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища, за всички заявени промени на обстоятелствата във връзка с регистрацията.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. 43
   • Закон за здравето - чл. 131, ал. 1, т. 2
   • Закон за трансплантация на тъкани, органи и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 5а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1