Информация за услуга

 • Режим:
  • 1632 Приемане на документи за издаване на сертификат за клас инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и изготвяне на мотивирано предложение до министъра на иновациите и растежа за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция

   Министърът на иновациите и растежа издава сертификат за клас инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект. Българска агенция за инвестиции изготвя мотивирано предложение до Министерство на иновациите и растежа за издаване или за отказ за издаване на сертификата.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Насърчаване на малък и среден бизнес
  • На основание на:
   • Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) - чл. 18; чл. 19; чл. 20
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1