Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1565 Приемане на уведомление за пускане на пазара в страната на партида ваксина или имунологичен лекарствен продукт, предназначен за имунизация

   Когато оценката и изпитването на партида ваксина или на имунологичен лекарствен продукт, предназначен за имунизация, са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти в друга държава членка преди пускането на партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя в ИАЛ сертификата за освобождаване на партидата лекарствени продукти, издаден от регулаторния орган на държавата членка, както и информационен формуляр за продажба.
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 69, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1