Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1565 Издаване на уведомление за пускане на пазара в страната на партида ваксина или имунологичен лекарствен продукт, предназначен за имунизация

   Издаване на уведомление за пускане на пазара в страната на партида ваксина или имунологичен лекарствен продукт, предназначен за имунизация
 • На основание на:
  • Наредба № 35 от 22.08.2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата - чл. 4, ал. 2
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1