Информация за услуга

 • Режим:
  • 1564 Регистрация на производител, вносител и/или търговец на едро с активни вещества

   Регистрация на производител, вносител и/или търговец на едро с активни вещества
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 167б, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1