Информация за услуга

 • Режим:
  • 1562 Издаване на промени в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

   Издаване на промени в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 231
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1