Информация за услуга

 • Режим:
  • 1561 Одобряване на неинтервенционално проучване на лекарствен продукт

   Одобряване на неинтервенционално проучване на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 145, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1