Информация за услуга

 • Режим:
  • 1559 Издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти

   Издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 252, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1