Информация за услуга

 • Режим:
  • 1558 Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с медицински изделия

   Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата издава разрешение за промяна на разрешението за търговия на едро с медицински изделия.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за медицинските изделия - чл. 80, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1