Информация за услуга

 • Режим:
  • 1557 Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

   Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия
 • На основание на:
  • Закон за медицинските изделия - чл. 79, ал. 3, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1