Информация за услуга

 • Режим:
  • 1556 Издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт

   Издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 35; чл. 51
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1