Информация за услуга

 • Режим:
  • 1547 Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване

   Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване
 • На основание на:
  • Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди - чл. 33
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1