Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1465 Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

   Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка
 • На основание на:
  • Наредба за служебното положение на държавните служители - чл. 10, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1