Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1465 Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

   Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка
 • На основание на:
  • Наредба за служебното положение на държавните служители - чл. 10, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на труда и социалната политика
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 17 670
Адрес на електронна поща: info@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Разговорите на телефон 0700 17 670 са настроени на 5 мин. При набиране от стационарен телефон се таксуват като градски разговор, а при набиране от мобилен - според индивидуалния тарифен план на потребителя за разговори с мрежа на Виваком.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане