Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1436 Нотариални удостоверявания, извършвани от консулските длъжностни лица на Република България в чужбина

   Нотариалните удостоверявания включват: удостоверяване на датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;Съставяне на нотариални завещания на български граждани;Удостоверяване на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България
 • На основание на:
  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 84
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1