Информация за услуга

 • Режим:
  • 1342 Регистрация на медицински изделия

   Регистрация на медицински изделия
 • На основание на:
  • Закон за медицинските изделия - чл. 27; чл. 28; чл. 29
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1